Heljan Da vogne

Modellen er konstrueret ud fra tilgængelige fotos og hovedtegninger. Detaljerne er valgt så modellen passer til de seneste serier af DA-vogne med fem tagventiler, delt vindue i pakrummet mv. Forbilledet blev i nogen grad moderniseret og visse vogne fik nye tagventiler af ”kuck-kuck”-typen. En enkelt vogn fik torpedo-tagventiler. For DSB-udgaverne er det typisk at påskrifterne ofte blev lidt tilfældigt placeret. I det omfang det har været muligt er litrering mv placeret ud fra billeder, hvorfor positionerne varierer ganske meget.