McK ZA/ZB Ølvogne

I perioden 1946-1954, leverede Scandia i Randers en række to-akslede ølvogne til henholdsvis Carlsberg og Tuborg-bryggerierne.
Vognene var private vogne optaget i DSB´s vognpark, og det var traditionelle trævogne med højt placeret bremseplatform.
Med en længde over puffer på 9,26 m, og en akselafstand på 6,0 m, så vognene en smule mærkværdige ud, og de blev af samme grund ofte kaldt ”de langbenede”.
Tuborg-bryggerierne fik leveret 35 af disse vogne i perioden 1946-1954, disse vogne fik litra ZB, med numrene 99 616-99 650.
Carlsberg-bryggerierne fik leveret 22 vogne i perioden 1951-1954, disse vogne fik litra ZA, med numrene 99 301-99 322.
I forbindelse med indførelsen af UIC-numre, omnummereredes vognene omkring 1966.
Litraene forsvandt, og Tuborg-vognene fik nu vognnumrene 20 86 081 5 616-650 og Carlsberg-vognene fik numrene 20 86 081 5 001-022.
De langbenede ølvogne forsvandt gradvist fra sidst i tresserne, med Tuborg-vognene først.
De sidste langbenede Carlsberg-vogne, var i drift helt til 1980.

 

Både Tuborg- og Carlsberg-vognene fandtes i flere udgaver.
I hvert fald de første Tuborg-vogne var leveret uden ”hat”, og med ”TUBORG ØL” i rødt, malet på vognkasserne.
Senere fik alle Tuborg-vognene ”hat”, og de traditionelle røde og hvide vognkasser.
En enkelt vogn (ZB 99 629) kørte i en periode sidst i halvtredserne i en alternativ bemaling med grøn og hvid vognkasse, og med TUBORG i rødt.
Carlsberg-vognene var leveret med hvide vognkasser og Carlsberg skrevet i rødt.
Senere ændredes påskriften, så Carlsberg nu stod med den karakteristiske grønne farve.

I 1949 leverede Scandia en enkelt stort set tilsvarende vogn, til de Danske Spritfabrikker (D.D.S.F.).
Vognen fik som Tuborg-vognene litra ZB, med vognnummeret 99 705.
Vognen var gråmalet, med spritfabrikkernes logo samt bogstaverne D.D.S.F. i messing påsat på begge side af dørene, på begge sider af vognen.
Vognen havde hjemsted på Gb, og solgtes i 1967 til OHJ, hvor den endte sine dage.Modellen


 

Modellerne består grundlæggende af en støbt metalbund og en vognkasse af plast, og er efterfølgende opbygget af mange løst fremstillede dele i både metal og plast.
Vognene har blandt andet fjedrende puffere af messing, håndbøjler af metaltråd og rigt detaljeret bremsesystem.
På vognene med hat, er spidsen på hatten drejet af messing.
På DDSF-vognen (McK 3403), er bogstaverne D.D.S.F. og spritfabrikkernes logo støbt på vognsiderne, og efterfølgende trykt i henholdsvis guld (messing), og rødt/hvidt.
På forbillederne var der endvidere forskel på typen af lejer (rulle eller glide), og det er der også på modellerne.Varianter, numre og statusTuborg:
Hvid vognkasse uden hat, TUBORG ØL i rødt (leveringsudgave)
Rød/hvid vognkasse med hat, TUBORG i hvidt
Grøn/hvid vognkasse med hat, TUBORG i rødt
Rød/hvid vognkasse med hat, TUBORG i hvidt, UIC-nummer

 

Carlsberg:
Hvid vognkasse, Carlsberg i rødt (leveringsudgave)
Hvid vognkasse, Carlsberg i grønt
Hvid vognkasse, Carlsberg i grønt, UIC-nummer

DDSF:
Grå vognkasse, prægede bogstaver og logo